Stranica je prilagođena vertikalnom prikazu. Okrenite vaš uređaj.

Galerija Mona Lisa logo

branko Lovak

BRANKO LOVAK

Hrvatski naivni slikar rođen je u Hlebinama 25. srpnja 1944. U Hlebinama je završio osmoljetku, a nastavnik likovnog bio mu je Ivan Generalić koji ga je i uveo u svijet slikanja i od kojega je naučio osnovne pojmove o slikanju na staklu.
Već s trinaest godina (1957.) imao je prvu izložbu, a 1958. u Koprivnici je izlagao s poznatim slikarima kao što su Ivan Generalić, Ivan Večenaj, Dragan Gaži i dr. U godinama koje dolaze puno je izlagao u zemlji i inozemstvu.
Slikao je krajolike, figuralne kompozicije i mrtve prirode na način hlebinske škole. U ranijem periodu na njegovim slikama česti motivi su jabuka i žuti zreli suncoktreti kao simboli života, zdravlja, da bi kasnije, sredinom sedamdesetih, slike postale puno tamnije. 
Branko Lovak umro je mlad, 17. prosinca 1983. u Zagrebu, u 40-toj godini života od leukemije.