Stranica je prilagođena vertikalnom prikazu. Okrenite vaš uređaj.

Galerija Mona Lisa logo

ivica Šiško

IVICA ŠIŠKO

Rodio se 24. siječnja 1946. u Livnu. Školu primijenjene umjetnosti završio je u Sarajevu 1965., a diplomirao je na Akademiji likovne umjetnosti 1975., gdje je završio i poslijediplomski studij grafike.
Od 1974. do 1978. bio je suradnik Majstorske radionice Krste Hegedušića i Ljube Ivančića.
Slikar osebujne mašte predstavnik je postmodernističkog slikarstva 80-tih u Hrvatskoj.
Istančani grafizam kao i simbolika boje nosioci su energije tog slikarstva. Najpoznatiji ciklus je Rajski vrt.
Samostalno je izlagao u Livnu, Sarajevu, Rijeci, Zagrebu, Dubrovniku, Ljubljani, Barceloni, Torontu, Pekingu i još mnogim gradovima u zemlji i inozemstvu.
Dobitnik je brojnih nagradi za svoj rad.