Stranica je prilagođena vertikalnom prikazu. Okrenite vaš uređaj.

Galerija Mona Lisa logo

Izložba Vatroslava Kuliša - odgođeno

Samostalnu izložba Vatroslava Kuliša u Galeriji Mona Lisa planirali smo otvoriti 16.11.2020. Iako je izložba bila u potpunosti spremna (kao i katalog izložbe) - obzirom na epidemiološku situaciju - odlučili smo je odgoditi za neka bolja vremena, nadamo se imati otvorenje na autorov rođendan 7. ožujka 2021.

U međuvremenu, ovdje možete pogledati "foršpan" izložbe...

Milan Bešlić razgovarao je s autorom (kao predgovor katalogu). Evo dijela tog razgovora:

Sa crtom slikar započinje koncipirati svoje likovno djelo, počinje stvarati. Crta je misao izražena crtežom. Nije li isto tako s bojom? Da li počinješ raditi sliku na temelju kakvog crteža ili skice?
Boja je i misao i emocija. Ipak bliže je izražavanju emocija. One su živo vrelo najtoplijih emocija. Pogotovo slikarima koji se njome izražavaju. Mislim na slikarstvo gdje su one autonomne i čine jezik i sadržaj slike. Za moj način slikanja crtež je nevažan, meni je važan svaki nanos boje, svaki potez kista. Sve mora biti u skladu s idejom kompozicije. Crtež je duša figurativnog slikarstva. Kao mlad divio sam se Ingresu kao crtaču. Danas mislim da su Egon Schiele i Picasso najbolji crtači moderne umjetnosti. Velázquez je slikar koji je najbolje ujedinio crtež i boju. El Greco i Velázquez smatrali su da Rafael i Michelangelo nisu slikari. Za Rafaela su govorili da kolorira crtež. Uopće, Špa- njolci su izuzetno cijenili Venecijansko slikarstvo od kuda je i počela koloristička škola. Sličan je odnos „crtača“ Ingresa i „slikara“ Delacroixa. Naravno, osobno mi je Delacroix jedan od najdražih slikara, a i Van Gogh „princ kolora“ puno ga je kopirao dok je bio u bolnici.
Dakle ne, ne koristim ni skice ni crteže u svojem radu, nego direktno slikam na platno čak i kad je velikog formata. Tako dobivam na spontanosti.

Tvoj likovni jezik stvaran je bojom i potezom, odnosno gestom koju si kroz vrijeme mijenjao. Ne bi li bilo točnije reći da si svoju gestu – istraživao?
Naravno, kao što pisac brusi rečenicu tako sam ja godinama izdvajao i njegovao potez širi ili uži, brži ili sporiji, materičan ili lazuran, prskajući ili suzdržan, uglavnom koji odgovara trenutnom likovnom zahtjevu. Dakako i boje moraju biti skladotvorne i pratiti ideju slike. Potez je način na koji ih dovodim u suodnos. Volim kad je potez živ, sočan kao oblik plamena. Jednom sam rekao da volim dobro nahranjen potez.
Ukratko to što radim uči me što tražim. Nedavno mi se dogodio jedan takav sretan trenutak da me obuzela radost jer to što sam želio dogodilo se na platnu. Tada sam glasno rekao slici „Ni ja te ne bi bolje naslikao“.