Stranica je prilagođena vertikalnom prikazu. Okrenite vaš uređaj.

Galerija Mona Lisa logo

dubravka babić

DUBRAVKA BABIĆ

Rođena je 18. veljače 1951. u Zagrebu. Nakon osnovne i srednje škole upisala se na Akademiju likovnih umjetnosti na kojoj je diplomirala grafiku 1974. u klasi profesora Alberta Kinerta. Zahvaljujući stipendiji francuske vlade 1984. i 1985. specijalizirala je grafiku u Parizu. Studijski je proputovala i Italiju, Austriju, Englesku, Grčku, Španjolsku, Mađarsku, Nizozemsku te Izrael, Kinu, SAD, Egipat, Jordan. Ta cijenjena umjetnica imala je tokom života brojne samostalne i skupne izložbe, također su njeni radovi u mnogim muzejima galerijama, zbirkama. U jakom ekspresionističkom naboju izrađuje crteže i grafike najviše s likovima ljudi i životinja, odnosno dijelova životinja, u pokretu.
1987. objavljena je monografija Dubravke Babić autora Vladimira Malekovića.
Od 1987. djeluje kao pedagog na Akademiji, a od 1997. redovita je profesorica na katedri grafike. Naravno i članica HDLU, predsjednica i članica komisija za razne likovne djelatnosti.
Od 1989. je direktorica, od 1990. do 1992. prodekanica, a od 1995. do 1999. dekanica Akademije u Zagrebu. U mandatu Dubravke Babić Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu nagrađena je Nagradom grada Zagreba. Za njenog mandata sagrađena je i zgrada ALU na Jabukovcu.
1996. odlikovana je Redom Danice hrvatske sa slikom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi.