Stranica je prilagođena vertikalnom prikazu. Okrenite vaš uređaj.

Galerija Mona Lisa logo

matko Trebotić

MATKO TREBOTIĆ

Hrvatski slikar, grafičar, scenograf, rođen je u Milni na Braču 13. 1. 1935. završio je splitsku Klasičnu gimnaziju, a 1961. diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Vrlo brzo, nakon prve samostalne izložbe 1965. shvatio je da je slikarstvo njegov poziv, a ne arhitektura. Usavršavao je grafiku na Visokoj školi u Essenu. Ubrzo su njegova djela prepoznata od kustosa i vlasnika nekih renomiranih njemačkih i europskih galerija, u kojima je izlagao i koje su ga podupirale. 
Njegov slikarski izraz kompozicije su s motivima hrvatskog arhitektonskog nasljeđa (antički hramovi, starohrvatske crkvice, renesansne građevine i sl.), a početkom 1990-tih razvija ekspresivniji stil, dominira simbol križa, kasnije i dramatična ikonografija rata, koju potom zamjenjuju krajolici bogatog kolorita.
Autor je svečanih kazališnih zastora (Split, Dubrovnik, Rijeka), ima više od 150 samostalnih izložbi kod nas i u inozemstvu, dobitnik brojnih nagrada, nagrada za životno djelo.
Kao kruna svega dobitnik je počasnog doktorata Sveučilišta u Splitu za cjelokupni doprinos hrvatskoj umjetnosti.