Stranica je prilagođena vertikalnom prikazu. Okrenite vaš uređaj.

Galerija Mona Lisa logo

frano Kršinić

FRANO KRŠINIĆ

Rodio se 24. srpnja 1897. u Lumbardi na Korčuli. Sin poljoprivrednika i kamenara kojem Frano odmalena pomaže u vođenju i obradi kamena, a nakon završenih pet razreda osnovne škole u Lumbardi pohađa tri godine zanatsku kamenarsku školu u Korčuli gdje uči modeliranje i klesanje. Odlazi na daljnje školovanje u Zagreb u Obrtnu školu te vrlo brzo u Češku (1912.) gdje upisuje kiparsko-klesarsku školu, odjel za kipare. Potom upisuje Umjetničku akademiju u Pragu (1916-1920.) te se vraća u Hrvatsku. Bio je i na studijskim putovanjima u Njemačkoj, Grčkoj, Francuskoj i Italiji.
Jedan je od osnivača grupe Zemlja, profesor na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti i rektor. Član JAZU (danas HAZU) od 1948. Kršinićeva djela nalaze se u svim javnim zbirkama kao što je Moderna galerija Zagreb, MSU Zagreb, MSU Rijeka, Gradski muzej Varaždin, Split, Dubrovnik, Tate Gallery London itd.
1961. nagrađen je za životno djelo nagradom Vladimir Nazor.
Njegova pojava u hrvatskom kiparstvu prekid je s tradicijom akademskog realizma, ornamentalnim oblicima secesije i nacionalnom romantikom čiji je glavni predstavnik njegov mentor Ivan Meštrović. Kršinić je majstor lirskog oblika, a najviše domete postigao je u ženskim aktovima i figuralnim kompozicijama u bronci, kamenu i mramoru. Njegovi ženski aktovi klesani suptilno u mramoru smatraju se najboljim djelima te vrste u domaćoj umjetnosti, njegova je skulptura sanjarski zanesena, bezvremeno tiho i u sebe zatvorena.
Umro je u Zagrebu 1. siječnja 1982.